نعنا خشک شده خانگی بسته 100 گرمی

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:25

100,000ریال

  • نعنا خشک شده خانگی بسته 100 گرمی برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید نعنا خشک شده خانگی بسته 100 گرمی
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
مواد اولیه
ماندگاری
وزن خالص
نحوه عمل آوری
مشخصه فني 5
مشخصه فني 6
مشخصه فني 7
مشخصه فني 8
توضیحات