اعطای نمایندگی فعال در کلیه استانها

کارگاه تولیدی محصولات خانگی مهربانو در راستای تحقق بخشیدن به اهداف خود اقدام به پذیرش نماینده فعال در کلیه استانهای کشور عزیزمان می نماید.